Traktát o lásce

Nejnovější autorská divadelní hra Marianny Arzumanové. Jde o pokus rozebrat lidskou schopnost MILOVAT a odpovědět si na otázky. Existuje ideální láska? Kdo nám určil životní roli? Kdo to vše řídí? Je to osud? V čem je síla a v čem slabost? Změnil se něco za posledních 2000 let ve vnitřním lidském světě?

“Výzkum” je proveden na základě nejznámějších a nejdojemnějších scén.
Hra provede diváka labyrintem světové dramaturgie od Aristofana po Čechova a ponoří jej vždy do obrazu s velkým emočním nábojem.

Zabít draka

Divadelní hra "Drak" od Jevgenije Švarce je filozofická pohádka proti totalitě ve všech formách, režimech nebo období dějin a o lidské vlastnosti takový režim slepě následovat. Zabít draka vyžaduje nadměrné úsilí, nicméně zbavit společnost vnitřních pout a zabít draka v každém z nás je úkol mnohem složitější.

13 ženských tváří

Představení „13 ženských tváří“ je hudebně dramatická inscenace, v níž v krátkých a měnících se etudových scénách se rozkrývá svět ženy.

Žena zamilovaná a osamocená, žena svádějící a opuštěná. Vnitřní svět ženy, který je občas klidný a dětinsky nevinný, někdy tvrdý a vroucí vášnivý.

Buenos Aires, vystupte!

"Buenos Aires, vystupte!" je divadelní zpracování životních příběhů lidí, kteří v letech 1900 - 1946 emigrovali do Argentiny. Etudovou metodou jsme se snažili společně vymyslet, prožít a pochopit, co cítili a čím si prošli evropané v první polovině 20. století a co je vyprovokovalo nebo donutilo v osobním či historickém životě k emigraci.

Ekonomická situace v době krizí a světových válek, převrat v politickém režimu, pronásledování, ztracená láska, nebo jen touha po změně a lepším životě v zaslíbené zemi?

Divadlo Marianny Arzumanové